Ons EVC -aanbod Kinderopvang

Pedagogisch medewerker kinderopvang - mbo niveau 3 (CREBO 25696)
De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum, waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. Een pedagogisch medewerker creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is een balans tussen rust en structuur nodig en zijn uitdagingen, activiteiten en spel belangrijke uitgangspunten. De pedagogisch medewerker werkt met kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en heeft daardoor te maken met een grote diversiteit aan cultuur, leefstijlen en maatschappelijke posities. Hij biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen en heeft een open houding. Hij heeft taal als middel om de ontwikkeling en het denkvermogen van kinderen te stimuleren. Hij werkt volgens standaardprotocollen en procedures van de organisatie. Hij werkt samen met collega’s en onderhoudt het contact met ouders en verzorgers.
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - mbo niveau 4 (CREBO 25697)
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het verzorgen, opvoeden, begeleiden en helpen van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Hierin krijgt hij te maken met ontwikkelingsachterstanden en gedrags- en opvoedingsproblemen. Hij werkt in een kindercentrum waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. Ook kan hij werken in een onderwijsvoorziening waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. De medewerker kan ook werken bij organisaties die opvoedingsondersteuning of begeleiding aanbieden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt, vaak in groepsverband, een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van het kind. Afhankelijk van de setting kan hij een aansturende of begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers. Ook is hij het aanspreekpunt voor ouders/vervangende opvoeders en betrokken zoals interne collega’s of externe deskundigen.

De EVC-procedure bestaat uit:

 1. Online portfolio
  ‐ Dit wordt gevuld met producten die tijdens het werk zijn gemaakt. Dit kunnen o.a. verslagen, notulen, presentaties, video opnames zijn. Er moeten vijf verschillende soorten beroepsproducten worden opgenomen. Daarnaast is een groot onderdeel van het portfolio een contextbeschrijving van de werkomgeving.
 2. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
 3. Werkplekbezoek

De EVC-procedure is inclusief

 • Intake.
 • 1 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • Wekelijks online vragenuurtje.
 • Toegang tot de digitale omgeving.
 • Criteriumgericht Interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).
 • Registratie in het landelijke EVC register (à € 12,50).

Duur

De (advies) doorlooptijd van het volledige EVC traject is 20 weken. De kandidaat heeft 15 weken voor het vullen en indienen van het portfolio, waarna er nog 5 weken resteren voor de beoordeling van het portfolio, het CGI gesprek en het opmaken van het ervaringscertificaat. Het EVC traject heeft een gemiddelde belasting van 60-80 uur.  

Direct aanmelden

 

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingstraject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl of Tel: 085 40 12 730.