Ons EVC -aanbod Jeugdhulp en jeugdbescherming

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - mbo niveau 4 (CREBO 25697)
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het verzorgen, opvoeden, begeleiden en helpen van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Hierin krijgt hij te maken met ontwikkelingsachterstanden en gedrags- en opvoedingsproblemen. Hij werkt in een kindercentrum waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. Ook kan hij werken in een onderwijsvoorziening waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. De medewerker kan ook werken bij organisaties die opvoedingsondersteuning of begeleiding aanbieden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt, vaak in groepsverband, een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van het kind. Afhankelijk van de setting kan hij een aansturende of begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers. Ook is hij het aanspreekpunt voor ouders/vervangende opvoeders en betrokken zoals interne collega’s of externe deskundigen.
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen - mbo niveau 4 (CREBO 25478)
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau.
Jeugd- en gezinsprofessional hbo
Het EVC op de evc standaard Vakbekwame hbo jeugd en gezinsprofessional is specifiek bestemd voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg).
Het doorlopen van dit EVC-traject geeft, na het verzilveren van het ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

De EVC-procedure bestaat uit:

 1. Online portfolio
  ‐ Dit wordt gevuld met producten die tijdens het werk zijn gemaakt. Dit kunnen o.a. verslagen, notulen, presentaties, video opnames zijn. Er moeten vijf verschillende soorten beroepsproducten worden opgenomen. Daarnaast is een groot onderdeel van het porfolio een contextbeschrijving van de werkomgeving.
 2. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
 3. Werkplekbezoek (alleen voor de mbo trajecten). 

De EVC-procedure is inclusief

 • Intake.
 • 1 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • Wekelijks online vragenuurtje.
 • Toegang tot de digitale omgeving.
 • Criteriumgericht Interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).
 • Registratie in het landelijke EVC register (à € 12,50).

Duur

De (advies) doorlooptijd van een volledig mbo EVC traject is 25 weken. De kandidaat heeft 20 weken voor het vullen en indienen van het portfolio, waarna er nog 5 weken resteren voor de beoordeling van het portfolio, het CGI gesprek en het opmaken van het ervaringscertificaat. De mbo EVC-trajecten hebben een gemiddelde belasting van 80-100 uur.

De (advies) doorlooptijd van een volledig hbo EVC traject is 15 weken. De kandidaat heeft 10 weken voor het vullen en indienen van het portfolio, waarna er nog 5 weken resteren voor de beoordeling van het portfolio, het CGI gesprek en het opmaken van het ervaringscertificaat. De totale tijdsinvestering bedraagt ongeveer 45 uur. Door onze vernieuwde en gestructureerde werkwijze is het mogelijk om met een tijdsinvestering van 40 uur het portfolio te doorlopen. De overige +/-  5 uur wordt besteed aan de intake, begeleidingsbijeenkomst, het criteriumgericht interview (CGI) en optioneel de mogelijkheid om deel te nemen aan de vragenuurtjes en online begeleiding.

Quickscan inschrijving SKJ Direct aanmelden

Vervolg EVC-traject hbo

 • Als het ervaringscertificaat aantoont dat een kandidaat alle competenties voldoende beheerst, kan hij zich na verzilvering hiervan registreren bij SKJ.
 • Naast het verzilveren van het ervaringscertificaat is het eventueel ook mogelijk om met een EVC-verklaring, alleen uitgegeven door HaKa, een hbo-opleiding (Social Work (voorheen SPH), uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker) te volgen via een opleidingsaanbieder. De duur van deze volledig erkende opleiding zal op individuele basis bepaald worden, maar zal in de meeste gevallen beperkt blijven tot ca. 1,5-2 jaar.
 • Het ervaringscertificaat is het officiële bewijs dat de kandidaat in de uitoefening van zijn werk voldoet aan de standaard die op het ervaringscertificaat staat. Dit bewijs kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij sollicitaties.

Aanvullende informatie is te vinden op de websites van SKJ en Nationaal Kenniscentrum EVC via
vakbekwaamheidsbewijs-aanvragen, of via  info@haka-competent.nl of Tel: 085 40 12 730.

 

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingstraject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl