Ons EVC -aanbod in de Sector Gehandicaptenzorg

Helpende zorg en welzijn – mbo niveau 2 (CREBO 25498)
De helpende zorg en welzijn biedt praktische hulp aan verschillende cliënten/zorgvragers. De cliënten zijn mensen van alle leeftijden met een (chronische) ziekte, psychiatrische probleem, verslaving of een handicap. Hij ondersteunt of begeleidt de cliënt/zorgvrager thuis of in een andere woonomgeving zoals een zorginstelling of ziekenhuis. Ook in dienstverlenende organisaties kan de helpende zorg en welzijn werken. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van maaltijden, schoonmaken, helpen bij persoonlijke verzorging of begeleiden bij activiteiten. De helpende zorg en welzijn voert eenvoudige, routinematige werkzaamheden uit in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties, bijvoorbeeld in een zorginstelling, werkt hij in teamverband en assisteert hij collega’s bij de zorgverlening en/of de sociaal-agogische werkzaamheden. Hij bewaakt de privacy van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Hij is zich bewust van het effect van zijn handelen en gedrag op de cliënt en diens naastbetrokkenen.
Begeleider gehandicaptenzorg – mbo niveau 3 (CREBO 25475)
De begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider gehandicaptenzorg is in staat hulp te bieden bij wonen, werken en/of dagbesteding. Hij draagt zorg voor een gezond en veilig leefklimaat. De begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. De begeleider gehandicaptenzorg biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging of het huishouden. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.
Verzorgende IG – mbo niveau 3 (CREBO 25656)
De verzorgende-IG in de GHZ werkt met mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Haar werkzaamheden variëren van een zorgplan opstellen en de gezondheidstoestand observeren tot persoonlijke verzorging bieden en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Ze is gericht op het ontwikkelen en onderhouden van onder andere communicatieve vaardigheden. Kenmerkend voor de verzorgende-IG in de GHZ is dat zij goed grenzen kan aangeven, zowel naar de zorgvrager als naar zichzelf toe. Belangrijk is dat zij stimuleert dat de zorgvrager zelf de regie neemt. Zij zorgt voor regelmaat en structuur om stress, weerstand en gedragsproblemen bij de zorgvrager zo veel mogelijk te voorkomen. Ze begeleidt de zorgvrager ook in moeilijke tijden en situaties, waarbij ze ook moet kunnen omgaan met haar eigen emoties.
Begeleider specifieke doelgroepen – mbo niveau 3 (CREBO 25476)
De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg – mbo niveau 4 (CREBO 25477)
De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Hij richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie en de zelfredzaamheid van de cliënt. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg draagt bij aan een gezond en veilig leefklimaat. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau.
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen – mbo niveau 4 (CREBO 25478)
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau.
Gehandicaptenzorg hbo
Dit EVC op de branchestandaard Gehandicaptenzorg niveau D is specifiek bestemd voor beroepskrachten met een hogere functie binnen het primaire proces. Na het succesvol afronden van deze procedure is het mogelijk om een aanvullend traject van te volgen bij het NCOI. Dit traject sluit af met een volwaardig hbo-diploma social work met profiel zorg. Na het volgen van een aanvullende hbo traject kan je registeren bij het registerplein.

De EVC-procedure bestaat uit:

 1. Online portfolio
  ‐ Het opbouwen van een digitaal portfolio waarin de kandidaat aan de hand van reële casussen laat zien over de benodigde competenties te beschikken.
 2. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
 3. Werkplekbezoek (alleen voor de mbo trajecten).

logo erkend EVC aanbieder

De EVC-procedure is inclusief

 • Intake.
 • 1 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • Wekelijks online vragenuurtje.
 • 6 maanden toegang tot de digitale omgeving, verlenging is mogelijk tegen geringe kosten.
 • Criteriumgericht interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).
 • Registratie in het landelijke EVC register (à € 12,50).

Duur

De (advies) doorlooptijd van het volledige EVC traject is 20 weken. De kandidaat heeft 15 weken voor het vullen en indienen van het portfolio, waarna er nog 5 weken resteren voor de beoordeling van het portfolio, het CGI gesprek en het opmaken van het ervaringscertificaat. Het EVC traject heeft een gemiddelde belasting van 60-80 uur.

Direct aanmelden

Voor meer informatie: info@haka-competent.nl of Tel: 085 40 12 730.

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingstraject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl