Ons EVC-aanbod Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Begeleider specifieke doelgroepen - mbo niveau 3 (CREBO 25476)
De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.
Verzorgende IG - mbo niveau 3 (CREBO 25656)
De verzorgende-IG in de GGZ werkt met zorgvragers van alle leeftijden. Mensen die kampen met laag tot gemiddeld complexe psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen, of met een verslaving. Haar werkzaamheden variëren van een zorgplan opstellen en de gezondheidstoestand observeren tot persoonlijke verzorging bieden en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Ze heeft een niet-stigmatiserende houding en is gericht op het maken van contact. Ze wil een samenwerkingsrelatie opbouwen met de zorgvrager, met oog op maatschappelijke participatie. Als verzorgende-IG biedt ze herstel-ondersteunende zorg en geeft daarbij zoveel mogelijk de regie aan de zorgvrager. Ze is zich ervan bewust dat haar betrokkenheid invloed heeft op de naastbetrokkenen van de zorgvragen. Daarom zet ze zich in om het netwerk intact te houden en de leden van dat netwerk hun eigen rol te laten behouden.
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen - mbo niveau 4 (CREBO 25478)
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau.
GGZ- agoog hbo
De GGZ-agoog richt zich op preventie, behandeling en ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen. Na het succesvol afronden van deze procedure is het mogelijk om een aanvullend traject te volgen bij het NCOI. Dit traject sluit af met een volwaardig hbo-diploma social work met profiel zorg. Na het volgen van een aanvullende hbo traject kan je registeren bij het registerplein.

De EVC-procedure bestaat uit:

 1. Online portfolio
  ‐ Het opbouwen van een digitaal portfolio waarin de kandidaat aan de hand van reële casussen laat zien over de benodigde competenties te beschikken.
 2. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
 3. Werkplekbezoek (alleen voor de mbo trajecten).
erkende EVC-aanbieder

De EVC-procedure is inclusief

 • Intake.
 • 1 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • Wekelijks online vragenuurtje.
 • Toegang tot de digitale omgeving.
 • Criteriumgericht Interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).
 • Registratie in het landelijke EVC register (à € 12,50).

Duur

De (advies) doorlooptijd van het volledige EVC traject is 20 weken. De kandidaat heeft 15 weken voor het vullen en indienen van het portfolio, waarna er nog 5 weken resteren voor de beoordeling van het portfolio, het CGI gesprek en het opmaken van het ervaringscertificaat. Het EVC traject heeft een gemiddelde belasting van 60-80 uur.  

Meer informatie

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingsproject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl of Tel: 085 40 12 730.