Ons EVC Beroepsoverstijgende Competentiestandaard

De Beroepsoverstijgende Competentiestandaard is bedoeld voor werknemers om te bepalen over welke generieke competenties zij beschikken die van belang zijn in het kader van een mogelijke transfer naar een ander beroep of een andere sector. Voor werkgevers kunnen de resultaten van een dergelijke EVC-procedure van belang zijn omdat deze inzicht geeft in de inzetbaarheid van een (potentiële) werknemer.

De EVC-procedure bestaat uit:

 1. Online portfolio
  ‐ Dit wordt gevuld met producten die tijdens het werk zijn gemaakt. Dit kunnen o.a. verslagen, notulen, presentaties, video opnames zijn. Er moeten vijf verschillende soorten beroepsproducten worden opgenomen. Daarnaast is een groot onderdeel van het portfolio een contextbeschrijving van de werkomgeving.
 2. 360 graden feedback
  ‐ In het onderdeel 360 graden feedback wordt een vragenlijst voorgelegd aan drie respondenten en de kandidaat vult zelf ook een vragenlijst in.
 3. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen op een bepaald niveau te functioneren. Het interview zal 2,5 uur in beslag nemen.

Resultaat

Als de EVC-procedure is afgerond maakt de beoordelaar een rapportage waarin de verworven competenties en het niveau zijn beschreven.
Het ervaringscertificaat wordt opgenomen in het EVC-register. Er kan (niet verplicht) een competentiebewijs worden afgegeven (€ 175,00) waarmee men zich kan registreren als o.a. arbeidsdeskundige. Dit bewijs kan vervolgens richting geven aan de verdere ontwikkeling.

De EVC-procedure is inclusief

 • Intake.
 • 2 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • 6 maanden toegang tot de digitale omgeving, verlenging is mogelijk tegen geringe kosten.
 • Criteriumgericht interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).

Duur

De gemiddelde duur van het EVC-traject Competentiestandaard bedraagt 12-15 weken, waarvan een kandidaat de meeste tijd besteedt aan de opbouw van het portfolio in de EVC-omgeving.logo erkend EVC aanbieder

Direct aanmelden

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingstraject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl of Tel: 085 40 12 730.